Kdo je kdo

Karol Böhm – „Líbí se mi tady ŽÍT.“
Ludmila Böhmová – …sázet, zpívat, pohostit, tvořit, poslouchat…“
Martin Dimov – „Nechci svůj život jen mlčky a pasivně „odžít“, naopak chci,  aby měl smysl.“
Kamila Dimova – „Přišla jsem do Tuchoměřic hledat nové bydlení a našla jsem víc než to: nové přátele a místo, kde chci trávit svůj život. Záleží mi na tom, jak bude  vypadat.“
Marek Hron – „Rád běhám a občas dělám něco společného s muzikou, chci žít v Tuchoměřicích aktivně a něčím být prospěšný i druhým kolem sebe.“
Barbora Hronová – „Líbí se mi, že tu není místo pro lhostejnost.“
Karolina a Miroslav Kašparovi – „Chceme více příležitostí a prostoru blíže domovu. Pro své děti, pro sebe a pro všechny, kdo o to stojí.“
Miloslav Matějů – „Nechci tu jen bydlet.“
Jaroslav Pechan – „Chci u toho být a nejen přihlížet.“ 
Petra Radzová – „Žít, nejen bydlet společně…“
Olga a Bohumil Švandovi – „Život v obci nám dal hodně známých, ale tolik přátel najednou jen v této iniciativě. Proto je podporujeme a chceme pomáhat.“
Vilo Vöröš – „Lépe společně a vesele nežli smutně a sám.“ 
Martin Hlaváč  Chci být součástí obce a něco pro ni dělat.“
Marie Hlaváčová – Chci tady žít a zpívat.“
Eva a Martin Hromkovi – „Sousedství je třeba pěstovat a udržovat!“